ข่าวสารและกิจกรรม
งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12

“ เชิญพบกับบูธ บริษัทเชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด (ฟอร่า บี) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6-8 บูธเลขที่ K9 ”

ชื่องาน  :  งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

วันที่  :  2 – 6 กันยายน 2558

เวลา  :  10.00 – 20.00 น.

สถานที่  :  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร


Copyright 2015 Fora Bee,น้ำผึ้ง เชียงใหม่| Design by Chiangmaizone.com