ข่าวสารและกิจกรรม
งาน “Thailand’s Best Local Product สุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว”

ชาวกรุงเทพฯและจังหวัดใกล้เคียงสามารถพบกับพวกเรา Fora Bee ได้ที่งานคลองผดุงกรุงเกษม โซนประชารัฐ ระหว่างวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00น. ธีมงานในครั้งนี้คือ Local Tourism สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ อย่าลืมมาพบกันนะคะ  


Copyright 2015 Fora Bee,น้ำผึ้ง เชียงใหม่| Design by Chiangmaizone.com